Minde IL søker ildsjeler

Styret i Minde IL jobber i disse dager med å se på hvordan klubben er organisert og driftes. Minde IL arbeider aktivt og målrettet for at barn og ungdom skal få et godt og bærekraftig sportslig og sosialt tilbud i sitt nærmiljø. Vårt nedslagsfelt er fra Løbergsveien og Grønnestølen i nord til Paradis og Hop i sør. Minde IL er den foreningen som engasjerer og aktiviserer flest barn, unge og foreldre i området. Vi ønsker å drive med forebyggende arbeid og gi et godt og allsidig tilbud til barn og unge i denne delen av byen. Minde IL sitt arbeid har fokus på bredde og integrerer også innvandrere.

Vi ser at vi i stor grad er prisgitt enkelte ildsjeler som hver dag stiller opp på treninger, organiserer aktiviteter og sørger for at forholdene ligger til rette for at vi kan opprettholde det tilbudet som vi har i klubben.

 

Klubben trenger derfor og bokstavelig talt flere ben å stå på, og vi ser at vi har behov for at flere bidrar til at de gjøremål som danner grunnlaget for et slikt tilbud blir ivaretatt.

 

Vi vil derfor starte en prosess med å finne flere ildsjeler som kan ta på seg gjøremål som klubben er avhengig av at blir ivaretatt. Vi har et stort spenn av gjøremål som vi trenger din hjelp til.

 

For en liten stund siden søkte vi medlemmer til Sponsorkomiteen i klubben, samt innspill til potensielle sponsorer. Så langt har ingen frivillige meldt seg eller innspill kommet inn. Vi har også en rekke andre verv som vi har behov for å besette, deriblant verv innen vedlikehold og ettersyn av anlegg, økonomi, materialhåndtering og sportslig oppfølging.

 

Gå gjerne sammen med venner og kjenn på den fine følelsen som det er å bidra til en god sak - og at du utgjør en forskjell for ditt nærmiljø!

 

Ta kontakt med følgende representanter fra styret/administrasjonen for å melde din interesse og/eller for ytterligere informasjon:

 

- Christian Brechan Aas (tlf.: 900 66 932, e-post: cbaa@equinor.com

- Therese Alsaker (tlf.: 930 90 165, e-post: therese.alsaker@gmail.com

- Aud Margunn Aas Minne (tlf.: 911 73 363, e-post: margunn.minne@spv.no)

- Øystein Flotve (tlf.: 924 02 444, e-post: oystein.flotve@minde-il.no)

- Nina Remøy Wiik (tlf.: 980 39 353, e-post: nina.remoy.wiik@nordea.com

- Morten Fondenes (tlf.: 951 20 640, e-post: morten@bfondenes.no

- Oddvar Lotsberg (tlf.: 481 01 436, e-post: oddvalo@equinor.com

- Monica Steine Madsen (tlf.: 952 71 169, e-post: monica.s.madsen@gmail.com

- Bibbi Eirsathagen (tlf.: 907 24 017, e-post: bibbi.eirsathagen@gmail.com

- Haakon R. Gaaserud (tlf.: 930 16 718, e-post: haakga@online.no)  

Hovedsponsor

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift