Inkalling til Årsmøte 2019

20. mars 2019, kl. 18.30 Sted: Klubbhuset

Saksliste:


1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
2. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
3. Behandling av årsmelding for 2018
4. Behandling av regnskap for 2018

5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019
6. Behandling av innkomne forslag og saker
7. Vedtak av budsjett for 2019
8. Valg:
- Styreleder og nestleder
- Styremedlemmer
- Revisorer
- Valgkomite for neste årsmøte

Hovedsponsor

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift